Bloemenweiden

Bloemenweiden

Bloemrijk grasland


Een bloemenweide is een groenvorm die je baseert op de eeuwenoude hooilanden die men een of twee keer per jaar maaide om als veevoeder te gebruiken.


Een bloemenweide bevat naast grassen ook veel bloeiende vaste planten. We spreken dan ook wel eens over bloemrijk grasland. In een bloemrijk grasland verstoor je de bodem niet of nauwelijks en maai je één tot twee keer per jaar.Een beetje geschiedenis


Hooilanden kwamen in Vlaanderen en Nederland zo’n vijftig tot honderd jaar geleden nog op grote schaal voor op gronden die niet voor landbouw geschikt waren omdat ze te nat, te droog of simpelweg te ver van de boerderij waren.


Doordat de mens een eeuwenlang beheer van maaien en hooien (en dus afvoeren) instelde, verschraalden deze gronden en ontstonden in dergelijke hooilanden specifieke plantengemeenschappen die bestaan uit grassen en bloeiende planten.


Met de komst van de moderne landbouw verdwijnen veel van deze bloemrijke graslanden. Door weides te bemesten leveren zij veel meer voedingswaarde op voor vee. Maar op deze voedselrijke bodem concurreren grassen de bloeiende planten weg. In een modern weiland zie je dan ook zelden margrieten, koekoeksbloemen, kievitsbloemen en aanverwanten.


Het verlies van deze halfnatuurlijke graslanden beïnvloed ook de bijhorende fauna. Voor veel insecten, bijen en vlinders zijn deze inheemse planten van essentieel belang voor hun voortbestaan.


Door opnieuw bloeirijke graslanden te creeren draag je bij aan het herstel van de biodiversiteit.Waarom een bloemenweide?


Je draagt bij aan een leefomgeving voor allerlei bestuivende insecten en andere dieren.


Je maakt jouw en anderens leefomgeving mooier en beter.


Wilde bloemenweides zijn heel wat onerhoudsvriendelijker dan andere groenvormen als gazon of border.


In een bloemenweide komen kinderen en volwassenen spelenderwijs in aanraking met de natuur.